PENSIONÄRS KLÖVER ( Sammandrag av öppningsbuden)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 Kl ej 5:a högfärg           Svar 1 hj,1 sp 5:a och rondkrav

                                        Svar 1 ru Högfärgsfråga  (Kan ev.vara äkta ruterbud)                                  

                                        Svar 1 Nt O-krav

                                        Svar 2Nt Invit 11-12 Hp

_____________________________________________________________________________

1 Ru 5:a ej 4:a högfärg   Svar 1 hj,1 sp 5:a och rondkrav

                                       Svar 1 Nt O-krav max 11 Hp (Kan ha 4-korts högfärger)

                                       Svar 2 Kl kravbud 12 Hp + (Kan vara slamintresse i lågfärg)

                                       Svar 2 Nt 11-12 Hp invit

______________________________________________________________________________

1 Hj 5:a                         Svar 1 Nt enda krav och min. 8 Hp +

                                      Svar (stört eller ostört) 2 Hj  min 2-kortsstöd och max 7Hp

                                     Om stört D = 8 hp+ (Kan ha hjäreterstöd)

                                     Alla andra bud min visar 6-kortsfärg och högst 1 Hj och max 7 Hp

_____________________________________________________________________________

1 Sp 5:a                       Svar 1 Nt enda krav och min. 8 Hp +

                                    Svar 2 Sp( stört eller ostört)  min 2-kortsstöd) och max 7Hp

                                    Om stört D = 8 hp+ (Kan ha spaderstöd)

                                    Alla andra bud visar min 6-kortsfärg högst 1 SP och max 7 Hp

_____________________________________________________________________________

1 Nt 15-17 Hp             Svar 2 kl högfärgsfråga

                                   Svar på 2 Kl.    2 Ru ingen högfärg

                                   Svar på 2 Kl     2 Hj 4:a kan ha 4:a sp

                                   2 Sp överföring till lågfärg

                                  Svar på 2 Sp budet.(Frågar efter lågfärger)

                                  2 NT = Längre ruter eller lika långa

                                  3 Kl = Längre klöver

_____________________________________________________________________________

2 Kl enda krav

2 Ru 6:a Hj el Sp 6-10 Hp (eller 20-21 HP sanghand) (Alterntivbud se nedan)

2 Nt  22-24 Hp

3 i färg spärrbud

3 Nt gambling med lågfärg (måste ha esset i lågfärgen)

4 Nt frågebud Svar Rkcb 3014

Alternativöppning 2 Hj, 2 Sp = 6:a 11- 14 Hp      Svar 2 NT = singelfråga

Närmare förklaring av svarsbud finns nedskrivet

 

Svar på 2 ru Öppningen.

SH 2 hj = Okrav max 11-12Hp ÖH passar eller bjuder 2 sp

SH 2 sp = Okrav max 11-12Hp (kan kanske spela 3 hj) Öh passar eller bjuder 3hj

SH 2 Nt = Rondkrav min goda 13 Hp+

                 Öh bjuder med max hand  8Hp+ 3 kl = Hjärter

                                                                       3 ru = Spader

              Öh bjuder med min hand 6-7 Hp     3 hjärter eller 3 spader

                           

__________________________________________________

Y-BRIDGE