City sommarbridge Måndagar 11.00 Grönborgsgatan.

Spelledare Olan Hedström

Alla är väkomna, inget krav på medlemskap och OBS ! Man får spela även om man kommer ensam.
Inga konstiga datagivar utan allting sköts manuellt.

Man blandar brickorna vid borden, spelar och tar en kopp kaffe i pausen. Olan räknar sedan manuellt fram resultatet

medan vi övriga slöfockar hemma, i lugn och ro, kollar resultatet på ybridge.se

SOMMARLIGAN 2018

City sommarbridge 5  18.06.18.  Medeltävling

 

 1.   Sverker Ernback-Åke Nyhlén                                                     143
 2.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                          142
 3.   Björn Backlund-Anders Jacobsson                                            114
 4.   Inger Byström-Bo Byhlén                                                            109
 5.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                                   102
 6.   Ingalill Eriksson-Gunnel Modig                                                    99
 7.   Gudrun Nordqvist-Poul Steckhahn                                             92
 8.   Liane Svensson-Birgitta Svensson                                               88
 9.   Said Eliasson-Marianne Nordström                                            85
 10.   Inger Eriksson-Marynett Ernback                                                81
 11.   Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                                     75
 12.   Ellen Salzberg-Ulla-Britta Renman                                               60

 

 

City sommarbridge 4  18.06.11.

 

 1.  Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                            204
 2.  Henry Häljeryd-Ulf Henriksson                                                   178
 3.  Birgitta Svensson-Liane Svensson                                              172
 4.  Inger Byström Bo Byhlén                                                             167
 5.  Gunnel Modig-Ingalill Eriksson                                                   154
 6.  Marianne Eskilsson-Per Eskilsson                                               154
 7.  Liz Callbo-May Åkesson                                                                145
 8.  Kirstin Löfgren-Carin Dahlberg                                                    142
 9.  Bert Hellström-Nils Wänglund                                                    139
 10.  Berit Ernus-Poul Steckhahn                                                         128
 11.  Karin Eriksson-Sture Holm                                                           120
 12.  Said Eliasson-Marianne Norström                                              119
 13.  Ulla-Britta Renman-Ellen Salzberg                                              117
 14.  Marie-Louise Lestander-Carin Risberg                                       114
 15.  Kerstin Sjölén-Egil Tisell                                                                106

City sommarbridge I11  18.06.04

1.       Anna-Lisa Åkerdahl – Lennart Sohlin                          119

2.       Inger Byström – Bo Bylehn                                             108

3.       Liane Svensson – Majlis Eriksson                                  107

4.       Bert Hellström – Nils Wänglund                                    105

5.       Ingalill Eriksson – Gudrun Nordqvist                           99

6.       Poul Steckhahn – Leif Sundqvist                                   98

7.       Karin Eriksson – Sture Holm                                            96

8.       Marianne Eskilsson – Per Eskilsson                              86

9.       Carin Risberg – Marie-Louise Lestander                    76

10.   Carin Dahlberg – Kirsten Lövgren                                 66

 

City sommarbridge II  18.05.28.

 

 1.   Inger Byström-Bo Byhlén                                                 122
 2.   Henry Häljeryd-Ulf Henriksson                                       111
 3.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                106
 4.   Poul Steckhahn-Olan Hedström                                      105
 5.   Liz Callbo-May Åkesson                                                    101
 6.   Ingalill Eriksson-Gunnel Modig                                         96
 7.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                          94
 8.   Ulla-Britta Renman-Ellen Salzberg                                   88
 9.   Gunilla Hermansson-Karin Selin                                       73
 10.   Carin Risberg-Hjördis Smedberg                                       64

 

City sommarbridge I  18.05.21.

 

 1.   Karin Eriksson-Sture Holm                                                     81
 2.   Ulf Henriksson-Lennart Sohlin                                              80
 3.   Göran Olsson-Jan Söderberg                                                 78
 4.   Liz Callbo-May Åkesson                                                          78
 5.   Inger Byström-Bo Byhlén                                                       64
 6.   Bert Hellström Nils Wänglund                                               55
 7.   Gunnel Selling-Olan Hedström                                              49
 8.   Maud Ritzén-Kerstin Sjölén                                                    49
 9.   Ulla-Britta Renman-Ellen Salzberg                                        38