City sommarbridge Måndagar 11.00 Grönborgsgatan.

Spelledare Olan Hedström

Alla är väkomna, inget krav på medlemskap och OBS ! Man får spela även om man kommer ensam.
Inga konstiga datagivar utan allting sköts manuellt.

Man blandar brickorna vid borden, spelar och tar en kopp kaffe i pausen. Olan räknar sedan manuellt fram resultatet

medan vi övriga slöfockar går hem, för att sedan hemma i lugn och ro kolla resultatet på ybridge.se

 

City sommarbridge 15   17.08.28.

Sommarliga tabell ställning  

 1. Gunnel Sandberg-Klas Löfgren                                                  248
 2. Majlis Eriksson-Liane Svensson                                                 224
 3. Ulla Blanck-Poul Steckhahn                                                       222
 4. Liz Callbo-Karin Lodin                                                                 218
 5. Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                          217
 6. Maritha Öhlén-Ove Öhlén                                                         206
 7. Karin Eriksson-Sture Holm                                                         206
 8. Bo Byhlén-Bo Åstrand                                                                 205
 9. Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                                  188
 10. Björn Backlund-Barry Cotz                                                         187
 11. Bert Hellström-Nils Wänglund                                                   186
 12. Mona Dahlén-Bertil Häggström                                                186
 13. Inger Eriksson-Birgitta Svensson                                               166
 14. Ingalill Eriksson-Dan Mattsson                                                  165
 15. Gudrun Hanaeus-Gunilla Hermansson                                    165
 16. Kerstin Sjölén-Margareta Ståhle                                               157
 17. Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                            156
 18. Gunnel Selling-Lisbeth Jacobsson                                             154

 

City sommarbridge 14  17.08.21.

 

Sommarliga tabell ställning  

 1.  Ulf Henriksson-Henry Häljeryd                                                  287
 2.  Liz Callbo-Karin Lodin                                                                  282
 3.  Majlis Eriksson-Liane Svensson                                                 267
 4.  Inger Byström-Bo Byhlén                                                           262
 5.  Inger Eriksson-Birgitta Svensson                                               256
 6.  Gudrun Hanaeus-Gunilla Hermansson                                    243
 7.  Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                                   229
 8.  Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                          227
 9.  Gunnel Sandberg-Klas Löfgren                                                  220
 10.  Maritha Öhlén-Ove Öhlén                                                         219
 11.  Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                                  214
 12.  Björn Backlund-Barry Cotz                                                         199
 13.  Ingalill Eriksson-Dan Mattsson                                                  198
 14.  Ulla-Britta Renman-Ellen Salzberg                                            194
 15.  Mona Dahlén-Carin Risberg                                                       184
 16.  Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                            180
 17.  Poul Steckhahn-Bertil Häggström                                             180
 18. Said Eliasson-Bernt Strömberg                                                   170
 19. Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                             160
 20. Kerstin Sjölander-Maud Ritzén                                                   149 

 

 

City sommarbridge 13  17.08.14 

   Sommarliga tabell ställning                                                                                                                                       

 1.  Ulf Henriksson-Henry Häljeryd                                            319
 2.  Majlis Eriksson-Liane Svensson                                           293
 3.  Bert Hellström-Nils Wänglund                                            286
 4.  Gunnel Sandberg-Klas Löfgren                                            278
 5.  Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                             273
 6.  Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                      271
 7.  Liz Callbo-May Åkesson                                                        269
 8.  Inger Byström-Bo Byhlén                                                     262
 9.  Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                    258
 10.  Gunnel Selling-Bo Åstrand                                                   248
 11.  Maritha Öhlén-Ove Öhlén                                                   247
 12.  Mona Dahlén-Poul Stockhahn                                            242
 13.  Ingalill Eriksson-Gudrun Nordqvist                                    230
 14.  Inger Eriksson-Birgitta Svensson                                        222
 15.  Bertil Häggström-Olan Hedström                                      221
 16.  Said Eliasson-Bernt Strömberg                                           221
 17.  Ulla Berglund-Jeanette Jensen                                           217
 18.  Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                           210
 19.  Kerstin Sjölén-Margareta Ståhle                                        194
 20.  Karin Eriksson-Sture Holm                                                  185
 21.  Carin Risberg-Gunilla Hermansson                                    184
 22.  Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                     150

 

City sommarbridge 12   17.07.07.

Sommarliga tabell ställning

 1.  Björn Backlund-Barry Cotz                                                   251
 2.  Ulf Henriksson-Henry Häljeryd                                           235
 3.  Liz Callbo-Karin Lodin                                                           221
 4.  Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                   200
 5.  Inger Eriksson-Birgitta Svensson                                        199
 6.  Inger Byström-Bo Byhlén                                                    192
 7.  Kirstin Löfgren-Dan Mattsson                                            191
 8.  Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                            189
 9.  Mona Dahlén-Olan Hedström                                            185
 10.  Majlis Eriksson-Liane Svensson                                          184
 11.  Lisbeth Jacobsson-Bo Åstrand                                            171
 12.  Bert Hellström-Nils Wänglund                                            169
 13.  Karin Eriksson-Sture Holm                                                   155
 14.  Ulla Berglund-Jeanette Jensen                                            155
 15.  Said Eliasson-Bernt Strömberg                                            147
 16.  Ingalill Eriksson-Gudrun Nordqvist                                     140
 17.  Gunilla Hermansson-Carin Risberg                                     133
 18.  Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                       122
 19.  Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                       105

 

City sommarbridge 11   17.07.31.

Sommarliga tabell ställning

 1.  Majlis Eriksson-Liane Svensson                                                204
 2.  Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                         198
 3.  Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                                  192
 4.  Liz Callbo-May Åkesson                                                             183
 5.  Barry Cotz-Bo Åstrand                                                               177
 6.  Ingalill Eriksson-Dan Mattsson                                                 165
 7.  Maritha Öhlén-Ove Öhlén                                                        164
 8.  Karin Eriksson-Sture Holm                                                        160
 9.  Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                                 160
 10.  Bert Hellström-Nils Wänglund                                                 159
 11.  Inger Byström-Bo Byhlén                                                          157
 12.  Kerstin Sjölén-Margareta Ståhle                                              133
 13.  Lisbeth Jacobsson-Gunnel Selling                                           126
 14.  Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                          122
 15.  Mona Dahlén-Carin Risberg                                                     107
 16.  Ellen Salzberg-Olan Hedström                                                 107
 Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                           104 

 

City sommarbridge 10  17.07.24.

 

 1.   Inger Byström-Bo Byhlén                                                           215
 2.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                          207
 3.   Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                                   205
 4.   Majlis Eriksson-Liane Svensson                                                202
 5.   Maritha Öhlén-Ove Öhlén                                                         198
 6.   Karin Eriksson-Sture Holm                                                         179
 7.   Liz Callbo-Karin Lodin                                                                 172
 8.   Björn Backlund-Barry Cotz                                                        170
 9.   Ingalill Eriksson-Bertil Häggström                                            159
 10.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                                  158
 11.   Inger Eriksson-Birgitta Svensson                                               151
 12.   Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                            150
 13.   Said Eliasson-Arne Mulari                                                          137
 14.   Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                                  133
 15.   Ellen Salzberg-Ulla-Britta Renman                                            127
 16.   Mona Dahlén-Carin Risberg                                                       125

 

City sommarbridge 9  17.07.17.

 

 1.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                                244
 2.   Inger Byström-Bo Byhlén                                                                 241
 3.   Liz Callbo-Karin Lodin                                                                        240
 4.   Maritha Öhlén-Ove Öhlén                                                               236
 5.   Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                                         225
 6.   Maj-Lis Eriksson-Liane Svensson                                                    224
 7.   Said Eliasson-Bernt Strömberg                                                       212
 8.   Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                                        200
 9.   Nine Höglin-Anders Jonsson                                                            198
 10.   Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                                  184
 11.   Ingalill Eriksson-Bertil Häggström                                                   184
 12.   Karin Eriksson-Sture Holm                                                                181
 13.   Poul Stockhahn-Olan Hedström                                                      177
 14.   Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                                   172
 15.   Gunilla Hermansson-Carin Risberg                                                 156
 16.   Ulla-Britta Renman-Ellen Salzberg                                                   137
 17.   Elisabeth Elfwing-Eva Lindberg                                                        125
 18.   Kerstin Sjölén-Margareta Ståhle                                                      120

 

City sommarbridge 8  17.07.10.

 1.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                             202
 2.   Inger Byström-Bo Bylehn                                                              200
 3.   Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                                      194
 4.   Maj-Lis Eriksson-Liane Svensson                                                  190
 5.   Stig Engström-Anders Jonsson                                                     185
 6.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                                      181
 7.   Bertil Häggström-Poul Stockhahn                                                172
 8.   Karin Eriksson-Sture Holm                                                             154
 9.   Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                               150
 10.   Said Eliasson-Bernt Strömberg                                                     142
 11.   Lena Becksén-Mona Dahlén                                                         139
 12.   Inger Eriksson-Birgitta Svensson                                                  137
 13.   Ulla Berglund-Jeanette Jensen                                                     129
 14.   Kerstin Pettersson-Hjördis Smedberg                                          119
 15.   Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                                     118
 16.   Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                               105
 17.   Ellen Salzberg-Ulla-Britta Renman                                               101

 

City sommarbridge 7  17.07.03.

 1.   Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                                    218
 2.   Inger Byström-Bo Byhlén                                                            207
 3.   Lena Becksén-Olan Hedström                                                    198
 4.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                           186
 5.   Maj-Lis Eriksson-Liane Svensson                                                178
 6.   Gunnel  Selling-Bo Åstrand                                                         160
 7.   Maritha Öhlén-Ove Öhlén                                                           157
 8.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                                    154
 9.   Ingalill Eriksson-Dan Mattsson                                                    152
 10.   Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                              146
 11.   Carin Dahlberg-Said Eliasson                                                       140
 12.   Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                              137
 13.   Karin Eriksson-Sture Holm                                                           130
 14.   Mona Dahlén-Ellen Salzberg                                                        120
 15.   Maud Ritzén-Kerstin Sjölén                                                          119
 16.   Inger Eriksson-Birgitta Svensson                                                  112
 17.   Gunilla Hermansson-Hjördis Smedberg                                      104

 

 

 

City sommarbridge 6  17.06.25

 1.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                                      227
 2.   Bo Byhlen-Olan Hedström                                                                     215
 3.   Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                                       205
 4.   Maritha Öhlén-Ove Öhlén                                                                     204
 5.   Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                                               197
 6.   Barry Cotz-Bo Åstrand                                                                            196
 7.   Bert Hellström-P-A Olsson                                                                     196
 8.   Ulf Henriksson-Henry Häljeryd                                                              192
 9.   Maj-Lis Eriksson-Liane Svensson                                                           187
 10.   Karin Eriksson-Sture Holm                                                                      180
 11.   Gunilla Hermansson-Hjördis Smedberg                                               180
 12.   Said Eliasson-Bert Strömberg                                                                174
 13.   Lena Becksén-Hans-Gösta Engren                                                        166
 14.   Carin Dahlberg-Rolf Lindström                                                              162
 15.   Ingalill Eriksson-Bertil Häggström                                                         160
 16.   Margareta Ståhle-Kerstin Sjölén                                                            150
 17.   Mona Dahlén-Birgitta Svensson                                                            145
 18.   Carin Risberg-Ellen Salzberg                                                                  103
 19.   Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                                         99

 

City sommarbridge 5  17.06.19.

 1.   Lennart Sohlin-Staffan Hedman                                                         160
 2.   Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                                             147
 3.   Maj-Lis Eriksson-Liane Svensson                                                        139
 4.   Gunilla Hermansson-Hjördis Smedberg                                            128
 5.   Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                                            126
 6.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                                            122
 7.   Gunnel Sandberg-Bo Byhlén                                                               117
 8.   Poul Stockhahn-Olan Hedström                                                         116
 9.   Inger Eriksson-Birgitta Svensson                                                         108
 10.   Mona Dahlén-Björn Backlund                                                             102
 11.   Carin Risberg-Ellen Salzberg                                                                  93
 12.   Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                                        82

 

 

City sommarbridge 4  17.06.12.

 

 1.   Barry Cotz-Björn Backlund                                                  223
 2.   Maj-Lis Eriksson-Liane Svensson                                        196
 3.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                    185
 4.   Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                             176
 5.   Karin Eriksson-Sture Holm                                                   171
 6.   Henry Häljeryd-Ulf Henriksson                                           168
 7.   Marianne Eskilsson-Per Eskilsson                                       155
 8.   Maritta Öhlén-Ove Öhlén                                                     155
 9.   Renate Rhodin-Ingemar Svensson                                      153
 10.   Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                             148
 11.   Lisbeth Jacobsson-Gunnel Selling                                       146
 12.   Carin Risberg-Gunilla Hermansson                                     134
 13.   Lena Becksén-Olan Hedström                                             134
 14.   Mona Dahlén-Hans-Gösta Engren                                      130
 15.   Maud Ritzén-Kerstin Sjölander                                            129
 16.   Bo Byhlén-Poul Stockhahn                                                   117
 17.   Gunhild Kibe-Ellen Salzberg                                                   98

 

 

City sommarbridge 3  17.06.05.

 

 1.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                                      211
 2.   Ulla Blanck-Poul Stockhahn                                                                   182
 3.   Inger Byström-Bo Bylehn                                                                       163
 4.   Anders Jacobsson-Barry Cotz                                                                157
 5.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                                              155
 6.   Maritha Öhlén-Ove Öhlén                                                                     142
 7.   Gunnel Selling-Lisbeth Jacobsson                                                        128
 8.   Ingalill Eriksson-Bertil Häggström                                                        118
 9.   Mona Dahlén-Olan Hedström                                                              116
 10.   Carin Dahlberg-Dan Mattsson                                                              112
 11.   Gunilla Hermansson-Ingemar Svensson                                             106
 12.   Sten Andersson-Berth Ulander                                                            104
 13.   Kerstin Sjölén-Margareta Ståhle                                                           103
 14.   Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                                         98
 15.   Ellen Salzberg-Karin Risberg                                                                   85

 

 

City sommarbridge II  17.05.29.

 

 1.   Henry Häljeryd-Ulf Henriksson                                                        106
 2.   Majlis Eriksson-Liane Svensson                                                       102
 3.   Björn Bacfklund-Barry  Cotz                                                              94
 4.   Bo Byhlén-Olan Hedström                                                                 90
 5.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                                  85
 6.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                                          85
 7.   Ulla Blanck-Anders Jakobsson                                                           78
 8.   Lena Becksén-Poul Stockhahn                                                          76
 9.   Gunnel Sandberg-Klas Löfgren                                                          73
 10.   Ingalill Eriksson-Gunnel Modigh                                                       73
 11.   Lisbeth Jacobsson-Gunnel Selling                                                     60 

 

 

City Sommarbridge 17-05-22

Jättetrevligt att få spela bridge, utan dessa förbannade data-givar. Tack Olan!

 
 1.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                                   116
 2.   Liane Svensson-Majlis Eriksson                                                          110
 3.   Ulf Henriksson-Henry Häljeryd                                                           106
 4.   Inger Byström-Elisabeth Nyberg                                                         104
 5.   Ulla Blanck-Anders Jacobsson                                                             100
 6.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                                              99
 7.   Kirstin Löfgren-Bo Byhlén                                                                      90
 8.   Poul Stockhahn-Olan Hedström                                                           83
 9.   Ingalill Eriksson-Bengt Eldered                                                             76
 10.   Karin Eriksson-Sture Holm                                                                    76

 

 

 

City sommarbridge 14  16.08.29.

  Gratulerar Ingalill Eriksson-Bertil Häggström till segern i sista sommarbridgen. Well done

1.   Ingalill Eriksson-Bertil Häggström                                                       167

2.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                                      163

2.   Gunnel Modig-Gudrun Nordqvist                                                         163

4.   Liane Svensson-Poul Steckhahn                                                           161

5.   Gunnel Sandberg-Olan Hedström                                                        154

5.   Barry Cotz-Anders Jacobsson                                                               154

7.   Inger Eriksson-Ingemar Svensson                                                         144

8.   Ulla Blanck-Lennart Mikaelsson                                                           140

9.   Sten Andersson-Bert Uhlander                                                             133

10. Gunilla Hermansson-Hjördis Smedberg                                               123

11. Karin Eriksson-Sture Holm                                                                    121

12. Mona Dahlén-Gun Åstrand                                                                   117

13. Margareta Barreby-Solveig Lundström                                                  98

14. Ulla-Brita Renman-Ellen Salzberg                                                          92

15. Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander  

 

City sommarbridge 13  16.08.23.

 

1.   Barry Cotz-Anders Jacobsson                                   291
2.   Evert Nilsson-Lennart Sohlin                                    285
3.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                 266
4.   Britt Bergman-Ernesto Iorio                                     253
5.   Sten Andersson-Bert Uhlander                                248
6.   Ulla Blanck-Bo Byhlén                                              242
7.   Karin Eriksson-Sture Holm                                        240
8.   Ingalill Eriksson-Bertil Häggström                           239
9.   Inger Byström-Bo Byström                                        230
10. Ola Bergqvist-Lennart Mikaelsson                           229
11. Liane Svensson-Poul Steckhahn                               225
12. Alfild Jonsson-Gunilla Hermansson                         222
13. Marianne Eskilsson-Per Eskilsson                           200
14. Inger Eriksson-Ingemar Svensson                            186
15. Gunnel Modig-Gudrun Nordqvist                             185
15. Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                185
17. Gunnel Sandberg-Klas Löfgren                                 181
18. Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander             166
19. Ulla-Brita Renman-Ellen Salzberg                            147
20. Mona Dahlén-Gun Åstrand                  

 

City sommarbridge 12  16.08.15.

 

1.   Henry Häljeryd-Lennart Mikaelsson                                         216
2.   Sten Andersson-Bert Uhlander                                                 207
3.   Inger Byström-Bo Byström                                                        195
4.   Karin Eriksson-Sture Holm                                                        176
4.   Gunnel Modig-Gudrun Nordqvist                                              176
6.   Marianne Eskilsson-Per Eskilsson                                            175
6.   Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                              175
8.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                           173
9.   Ingalill Eriksson-Bertil Häggström                                            165
10. Ulla-Britt Rehnman-Poul Steckhahn                                          162
11. Barry Cotz-Anders Jacobsson                                                    161
12. Kirstin Löfgren-Bo Byléhn                                                          150
13. Ulla Blanck-Gunhild Kibe                                                           144
14. Gunilla Hermansson-Hjördis Smedberg                                    142
15. Barbro Hedström-Inger Sundin                                                  138
16. Mona Dahlén-Gun Åstrand            

 

City sommarbridge 11  16.08.08.

Bert o Nils ett stort GRATTIS!

1.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                                 223
2.   Lennart Mikaelsson-Bo Åstrand                                               198
3.   Ulf Henriksson-Henry Häljeryd                                                 196
4.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                          191
5.   Marianne Eskilsson-Per Eskilsson                                           181
6.   Ulla Blanck-Liane Svensson                                                     169
7.   Gunnel Modig-Gudrun Nordqvist                                             163
8.   Karin Eriksson-Sture Holm                                                        157
9.   Inger Eriksson-Bertil Häggström                                              154
10. Kirstin Löfgren-Bo Bylehn                                                         147
11. Inger Byström-Bo Byström                                                        139
12. Liz Callbo-Ingalill Eriksson                                                       132
13. Gunilla Hermansson-Kerstin Jacobsson                                   121
14. Sten Andersson-Bert Uhlander                                                 119
15. Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                              118
16. Mona Dahlén-Gun Åstrand                                                       105
16. Lisbeth Ågren-Rolf Karlsson                                                      105

 

City sommarbridge 10  16.08.01.

 

1.   Sten Andersson-Bert Uhlander                                         264
1.   Lennart Sohlin-Evert Nilsson                                             264
3.   Ulla Blanck-Sune Häggbom                                               242
4.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                          218
4.   Gudrun Nordqvist-Gunnel Modig                                       218
6.   Liane Svensson-Dan Mattsson                                          216
7.   Maria Hasselgren-Johan Hasselgren                                214
8.   Liz Callbo-Margareta Barreby                                            213
9.   Inger Byström-Bo Byström                                                 205
10. Gunilla Hermansson-Hjördis Smedberg                            184
11. Karin Eriksson-Sture Holm                                                 178
12. Inger Eriksson-Ingemar Svensson                                     173
13. Barbro Hedström-Inger Sundin                                          168
14. Gunnel Sandberg-Klas Löfgren                                          159
15. Kirstin Löfgren-Bo Byhlén                                                  157
16. Ingalill Eriksson-Bertil Häggström                                     151
17. Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                       120
18. Mona Dahlén-Gun Åstrand                                                112
 

City sommarbridge 9  16.07.25.

1.   Bertil Häggström-Olan Hedström                                        210
2.   Inger Byström-Bo Byström                                                   208
3.   Gunnel Modigh-Gudrun Nordqvist                                      205
4.   Lena Becksén-Liane Svensson                                            195
5.   Gun Olsson-Kent Lindström                                                186
6.   Ulla Blanck-Lennart Mikaelsson                                         174
7.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                     170
8.   Bo Byhlén-Henry Häljeryd                                                   165
9.   Alfield Jacobsson-Gunilla Hermansson                               162
10. Krin Eriksson-Sture Holm                                                     149
11. Bert Hellström-Nils Wänglund                                            145
12. Barbro Hedström-Inger Sundin                                            142
13. Sten Andersson-Bert Uhlander                                            124
14. Inger Eriksson-Ingemar Svensson                                        118
15. Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                          99
16. Kerstin Pettersson-Hjördis Smedberg                                   86
17. Mona Dahlén-Gun Åstrand                                                   80

 

 

City sommarbridge 8  16.07.18.

 

1.   Sten Andersson-Bert Uhlander                                              140
2.   Gunnel Modigh-Gudrun Nordqvist                                         134
3.   Inger Byström-Bo Byström                                                     127
4.   Liz Callbo-Karin Lodin                                                            117
5.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                               111
6.   Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                              110
7.   Ulla Blanck-Gunhild Kibe                                                       108
8.   Ingemar Svensson-Poul Steckhan                                          107
9.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                        103
10. Bertil Häggström-Olan Hedström                                          100
11. Karin Eriksson-Sture Holm                                                       95
12. Lena Becksén-Liane Svensson                                                94
13. Maud Ritzén-Kerstin Sjölander                                                84

 

City sommarbridge 7  16.07.11.

 

1.   Ulla Blanck-Olan Hedström                                             204
2.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                  193
3.   Lennart Gillander-Haine Haraldsson                               179
4.   Marianne Eskilsson-Per Eskilsson                                   177
5.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                         173
6.   Sten Andersson-Berth Uhlander                                       171
7.   Bo Byhlen-Lennart Mikaelsson                                        164
8.   Lena Becksén-Liane Svensson                                         160
9.   Gunilla Hermansson-Hjördis Smedberg                           153
10. Hans Andersson-Bertil Häggström                                   152
11. Karin Eriksson-Sture Holm                                                149
12. Kerstin Pettersson-Åsa Wallner                                        145
13. Ingemar Svensson-Poul Steckhahn                                   136
14. Carin Dahlberg-Kirstin Löfgren                                         118
15. Gunnel Modigh-Gudrun Nordqvist                                    116
16. Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                      115
17. Mona Dahlén-Gun Åstrand                                               113

 

 

 

City sommarbridge 6  16.07.04.

 

1.   Sten Andersson-Bert Uhlander                                                   208
2.   Staffan Hedman-Lennart Sohlin                                                  186
3.   Bo Byhlén-Poul Steckhahn                                                          165
4.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                                    157
4.   Liane Svensson-Lena Becksén                                                    157
6.   Karin Eriksson-Sture Holm                                                           143
7.   Carin Dahlberg-Rolf Lindström                                                   142
8.   Barbro Hedström-Inger Sundin                                                    139
9.   Inger Byström-Bo Byström                                                           136
10. Ingalill Eriksson-Gunnel Modigh                                                 132
11. Ulla Blanck-Olan Hedström                                                         123
12. Liz Callbo-Lars-Henrik Olsson                                                     120
13. Mona Dahlén-Gun Åstrand                                                          115
14. Inger Eriksson-Ingemar Svensson                                                 93

 

 

 Resultat City  Sommarbridge 5
 

 1. Anna -Lisa Åkerdahl    -    Lennart Sohlin        239

 2. Inger Byström        -    Bo Syström        206

 3. Marianne Eskilsson    -     Per Eskilsson        200

 4. Gudrun Nordkvist    -    Poul Steckhan        199

 5. Barry Cotz        -    Bo Åstrand        192

 6. Karin Eriksson        -    Sture Holm        185

Sten Andersson    -    Bert Ulander        185

Henry Häljerys        -    Bo Bylehn    185   

     9    Ulla Blanck        -    Gunner Sandberg    181

    10  Said Eliasson        -    Bernt Strömberg    179

    11    Bert Hellström        -    Nils Wänglund        170

    12  Inger Erikson        -    Ingemar Svensson    163

    13  Carin Dahlberg    -     -    Kirsten Löfgren    161

   14  Barbro Andersson    -    M-L Lestander        130

    15  Kerstin Pettersson    -    Hördis Smedberg    126

                        16    Mona Dahlén        -    Gunn Åstrand        97   

 

City sommarbridge 4  16.06.20.

Inger o Poul en lyckad constellation 3:a, bra insats, om övriga en trevlig dag på jobbet.

1.   Lennart Sohlin-Staffan Hedman                                       217
2.   Ola Bergqvist-Lennart Mikaelsson                                  212
3.   Inger Byström-Poul Steckhahn                                         206
4.   Ingalill Eriksson-Bengt Eldered                                        195
5.   Carin Dahlberg-Kirsten Löfgren                                        187
6.   Inger Eriksson-Ingemar Svensson                                    181
7.   Ulla Blanck-Liane Svensson                                             176
7.   Bo Bylehn-Henry Häljeryd                                               176
9.   Sten Andersson-Bert Uhlander                                        175
10. Gunnel Modigh-Gudrun Nordqvist                                   174
11. Kerstin Pettersson-Hjördis Smedberg                              166
12. Karin Eriksson-Sture Holm                                               163
13. Bert Hellström-Nils Wänglund                                        131
14. Maud Ritzén-Kerstin Sjölén                                             116
15. Marie-Louise Lestander-Barbro Andersson                    110
16. Mona Dahlén-Gun Åstrand                                             103

 

City-bridge 3  16.06.13.

Stort Grattis till Karin o Sture,  Gunnel o Klas bra spelat. En del sämre insatser har noterats av övriga spelare.

1.   Karin Eriksson-Sture Holm                                            190
2.   Gunnel Sandberg-Klas Löfgren                                     188
3.   Henry Häljeryd-Ulf Henriksson                                    186
4.   Inger Byström-Bo Byström                                           185
5.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                              183
6.   Sten Andersson-Bert Uhlander                                    173
7.   Gunnel Modigh-Gudrun Nordqvist                               170
7.   Bo Bylehn-Barry Cotz                                                   170
9.   Inger Eriksson-Ingemar Svensson                                155
9.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                     155
11. Liane Svensson-Poul Steckhahn                                   153
12. Carin Dahlberg-Kirsten Löfgren                                   139
13. Kjell Jacobsson-Olan Hedström                                   135
14. Barbro Hedström-Inger Sundin                                    134
15. Kerstin Sjölén-Maud Ritzén                                         125
16. Mona Dahlén-Gun Åstrand                                          91
17. Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander                 86

 

City Sommarbridge II  16.05.23.

 

1.   Anna-Lisa Åkerdahl-Lennart Sohlin                                  166
2.   Bo Byhlén-Henry Häljeryd                                                162
3.   Barbro Hedström-Inger Sundin                                         158
4.   Sune Häggbom-Lennart Wiklund                                      154
5.   Majlis Eriksson-Liane Svensson                                       149
6.   Sten Andersson-Bert Uhlander                                         146
7.   Ulf Henriksson-Olan Hedström                                         145
8.   Bert Hellström-Nils Wänglund                                          138
9.   Ingalill Eriksson-Gudrun Nordqvist                                    135
10. Inger Byström-Bo Byström                                                 133
11. Ulla Blanck-Bo Åstrand                                                      125
12. Karin Eriksson-Sture Holm                                                  107
13. Lena Becksén-Ernesto Iorio                                               106
14. Lisbeth Jacobsson-Gunnel Selling                                      104
15. Mona Dahlén-Gun Åstrand                                                  52

 
                  City Sommarliga II
1.   Anna-Lisa Åkerdahl                                     58  BP
1.   Lennart Sohlin                                             58
2.   Bo Byhlen                                                    33
2.   Henry Häljeryd                                            33
3.   Sune Häggbom                                            29
3.   Lennart Wiklund                                          29
4.   Barbro Hedström                                         14
4.   Inger Sundin                                                14
5.   Marianne Eskilsson                                      9
5.   Per Eskilsson                                                9
6.   Majlis Eriksson                                             7
6.   Liane Svensson                                             7
7.   Ulla Blanck                                                    6
7.   Stig Engström                                                6

 

City sommarbridge I  16.05.23.

 

1.   Lennart Sohlin-Anna-Lisa Åkerdahl                                  202
2.   Sune Häggbom-Lennart Wiklund                                     195
3.   Bo Bylehn-Hrnry Häljeryd                                                163
4.   Marianne Eskilsson-Per Eskilsson                                   158
5.   Ulla Blanck-Stig Engström                                                153
6.   Majlis Eriksson-Liane Svensson                                       148
7.   Egil Tisell-Olan Hedström                                                142
8.   Liz Callbo-Gunnel Modigh                                                141
9.   Inger Byström-Poul Steckhahn                                         140
10. Sten Andersson-Berth Ulander                                        138
11. Bert Hellström-Nils Wänglund                                         127
12. Lisbeth Jacobsson-Gunnel Selling                                   107
13. Gunnel Sandberg-Klas Löfgren                                         105
14. Barbro Andersson-Marie-Louise Lestander